Program


Visor genom sekler
Ett lekfullt musikaliskt strövtåg genom tid och rum.

Alla tiders Bellman
Känt och okänt från 1700-talets färgstarka Stockholm.

Musikalisk salong
Betagande sång och instrumentalstycken från 1700- och 1800-tal. Musik av Roman, Berwald m fl.

Fantasier och naturbilder
Ett omväxlande lyriskt och virtuost program. Musik av Chopin, Mozart, Grieg, Debussy m fl.

Nordisk afton
Visor och myter från olika svenska landskap samt musik från alla de nordiska länderna.

Bland kobbar och skär
Visor av Evert Taube, Olle Adolphsson, Carl Anton m.fl.

Specialprogram
Vasa Odyssé
Musikalisk föreställning kring regalskeppet Vasa. Sång och musik från 1600-talet.

Musik på Almare Stäkets Herrgård
Egen musiksamling och unik svensk hammarflygel  från 1811.

Musik från Hagas glansdagar
Haga slott, Enköping. Slottets historia speglas i musik från flera sekler.