"The Resonance of Sweden"
- för konserter, företags- och privata arrangemang.

Våra program förenar klassisk musik och svenska visor, öppnar sinnena och banar väg för fantasin.

Vi sjunger och musicerar på många instrument i urval efter epok och program.

Sammanbindande programkommentarer kan ges på svenska, engelska, franska, tyska eller italienska. Vi har stor erfarenhet av arrangemang med utländska gäster.